Badania laboratoryjne ścieków

Badania laboratoryjne ścieków
Jedną z głównych specjalności naszej firmy jest utylizacja odpadów niebezpiecznych. Na stronie internetowej http://www.sanator-bis.pl/utylizacja-odpadow-niebezpiecznych/ znajdują się szczegóły dotyczące oferowanej przez nasze doświadczone przedsiębiorstwo utylizacji odpadów niebezpiecznych, do których należą takie produkty, jak: odpady smarowe, azbestowe, medyczne i weterynaryjne, a także baterie oraz akumulatory. W zakresie usług naszej firmy znajdują się również badania laboratoryjne ścieków, których celem jest dokładne określenie ilości i rodzaju substancji potencjalnie toksycznych w ściekach przyjętych do unieszkodliwienia.
Zgłoś stronę:

Usługa Chwilowo niedostępna.